[Axuda]  
Logo CRPIH
Termos Estatísticas Acerca de
 
 
Inicio > Acerca de... > Créditos
Equipo do proxecto Dicionarios de Literatura    
 

Director do proxecto

Anxo Tarrío Varela

Equipo Glifo (dir.)

Anxo Abuín González
Fernando Cabo Aseguinolaza
Arturo Casas
Blanca-Ana Roig Rechou
Anxo Tarrío Varela
Darío Villanueva

Redactores

Anxo Abuín González, Silvia Alonso Pérez (1998-2000), Andrea Álvarez Pino (2010 en diante), María Caamaño (2003-2006), Fernando Cabo Aseguinolaza, Arturo Casas, Xosé Luís Castro González, Iria Castro López, José Díaz Lage (2003-2005), César Domínguez Prieto (1998-2000, continúa como colaborador externo), Marta González Miranda (2004-2006), Montserrat Iglesias Santos (1998), Montserrat López Fariña (2001-2003), María López Sández (colaboradora externa), Isaac Lourido Hermida (2006), Rosario Mascato Rey (2001-2003), Marco Paone (2013-), Florentino Pérez García (2014-), Mª do Cebreiro Rábade Villar (2006), Jesús Antonio Rodríguez Blanco (1996-1998), Norma Rodríguez González (2004), Blanca-Ana Roig Rechou, Lourdes Erea Salgado Viñal, Miriam Sánchez Moreiras (2000-2002), Iria Sobrino Freire (1998-2000), Isabel Soto López (1995-2002), Anxo Tarrío Varela, Xaime Varela Sieiro (1994-1996), Darío Villanueva.

Colaboradores externos para voces de literatura medieval

Viçens Beltrán Pepió, Mercedes Brea López, Carlos Cordeiro Moledo, Esther Corral Díaz, Francisco Fernández Campo, Elvira Fidalgo, Pilar Lorenzo Gradín, Fernando Magán Abelleira, José Ignacio Pérez Pascual, Ignacio Rodiño Caramés, Mª do Carme Rodríguez Castaño, Xosé Xavier Ron Fernández.

 
   
Equipo Informático    
 

Coordinación e desenvolvemento

Fernando Magán Muñoz
José Carlos Sánchez Rivas