Logo ArGaMed 1/2019. O Códice de Florencia das Cantigas de Santa María (B.R. 20). Transcrición Paleográfica.
ArGaMed 1/2019. O Códice de Florencia das Cantigas de Santa María (B.R. 20). Transcrición Paleográfica.

Elvira Fidalgo Francisco, Antonio Fernández Guiadanes

(2019)

DOI: https://doi.org/10.52740/argamed.19.01.00046

e-ISSN: 2695-3951

Soporte: Publicación electrónica en liña

Prezo: de balde

Páxinas: 438

Formato: 210x297 mm

Descargar (10 MB)

O documento que se presenta é a transcrición paleográfica do Manuscrito de Florencia das Cantigas de Santa Maria (Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari 20). A edición vai precedida dunha breve presentación do estado do manuscrito na actualidade, dos criterios que guiaron esta opción editorial e, así mesmo, dos criterios de edición.