PresentaciónConsultarEstatísticasCréditosAxudaContactar

Datos Xerais do Informe de Literatura 2016

Número de entradas: 5.660
   
Narrativa: 93 Ensaio. Teoría Xeral. Crítica: 29
Poesía: 51 Clásicos greco-latinos: 2
Teatro: 6 Literatura Infantil e Xuvenil: 166
(Narrativa: 114; Poesía: 23; Teatro: 10; Ensaio. Teoría Xeral: 10; Cómic: 9)
Día das Letras Galegas: 20 Literatura de Transmisión Oral: 4
Literatura medieval: 2 Recensións: 801
Escritos e referencias varias: 4.486

Institucionais: 35 Subvencionadas: 22 Non subvencionadas: 316

Autores: 6.003 Homes: 2.620; Mulleres: 1.737; Sen identificar: 1.646

 

 

Centro Ramón Piñeiro · Informes de Literatura © 2007 http://www.cirp.es