CRPIH

Créditos

Dirección
Déborah González Martínez
 
Consello Científico
Dominique Billy (Université de Toulouse)
Mercedes Brea (Universidade de Santiago de Compostela)
Esther Corral Díaz (Universidade de Santiago de Compostela)
Elvira Fidalgo Francisco (Universidade de Santiago de Compostela)
Pilar Lorenzo Gradín (Universidade de Santiago de Compostela)
Elena Pierazzo (Université de Tours)
António Resende de Oliveira (Universidade de Coimbra)
Juan Paredes Núñez (Universidad de Granada)
Stephen Parkinson (Oxford University)
Susana Tavares Pedro (Universidade de Lisboa)
Carlo Pulsoni (Università di Perugia)
Maria Ana Ramos (Universität Zürich)
 
Informática
José Carlos Sánchez Rivas
Logo ArGaMed
T-I-1 f.83r © PATRIMONIO NACIONAL