CRPIH

 

BiRMED 2

Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

2019

ISSN 1989-869X

A Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval (BiRMED) é unha base de datos que ten como obxectivo servir como ferramenta de traballo aos estudiosos da literatura galega medieval, facilitando a busca de referencias e o contacto entre a produción científica de distintas áreas xeográficas. Esta é unha evolución da Bibliografía de Referencia da Lírica Medieval Galego-Portuguesa (ISSN 1988-0936) publicada en agosto de 2006.