CRPIH

 

MedDB 3

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

2021

ISSN 1989-4546

Base de datos do corpus completo das cantigas medievais dos trobadores galego-portugueses, con información detallada tanto das composicións como dos aspectos histórico-biográficos dos trobadores.