CRPIH

Consellos Científico e de Redacción

A boa acollida dos Cadernos de Fraseoloxía Galega (CFG), no seu dobre carácter de edición de manuscritos fraseolóxicos (números 1,2,3,5 e anexo 1, 2007) pero tamén como revista galega de investigación fraseolóxica (números 4, 6, 7, 8, 9 e 10) levou os seus responsables a transformar esta publicación en revista de investigación fraseolóxica en galego a partir do número 6 e con cadencia anual, que, mesmo así, manterá a edición de recolleitas fraseolóxicas, porque a profunda transformación social que vivimos faino imprescindible e urxente.

Xenerosamente algúns dos grandes fraseólogos europeos accederon a ofrecerlle a esta revista o seu patrocinio intelectual, de xeito que este é o organigrama actual de CFG:

Dirección

 • Director: Mª Isabel González Rey (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Secretaria: Vanessa Fernández Pampín (IES Terra de Soneira de Vimianzo)

Consello Científico

 • Margarita Alonso Ramos (Universidade da Coruña)
 • María Álvarez de la Granja (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Patricia Buján (Universidade de Vigo)
 • Javier Calzacorta Elorza (Euskaltzaindia. Real Academia de la Lengua Vasca)
 • Maria Conca i Martínez (Universitat de València)
 • Xermán Conde Tarrío (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Gloria Corpas Pastor (Universidad de Málaga)
 • Stefan Ettinger (Universität Augsburg)
 • Andrea Expósito Loureiro (IES Mendiño de Redondela)
 • José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona)
 • Xesús Ferro Ruibal (Real Academia Galega)
 • Xosé María Gómez Clemente (Universidade de Vigo)
 • Mª Isabel González Rey (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Ángel Iglesias Ovejero (Université d'Orléans)
 • Hugo Kubarth (Karl-Franzens-Universität Graz)
 • M. Carmen Losada Aldrey (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Ottavio Lurati (Universität Basel)
 • Joan Martí i Castell (Institut d'Estudis Catalans)
 • Wolfgang Mieder (University of Vermont)
 • Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Valerii Mokienko (Sankt-Peterbúrgskii Gosudárstvennii Universitet)
 • Károly Morvay (Universidade Eötvös Loránd de Budapest)
 • António Nogueira Santos (Portugal)
 • Beatriz Pérez Traseira
 • Julia Sevilla Muñoz (Universidade Complutense de Madrid)
 • Gerd Wotjak (Universität Leipzig)
 • Alberto Zuluaga Ospina (Universität Tübingen)

Consello de redacción

 • María Álvarez de la Granja (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Vanessa Fernández Pampín (IES Terra de Soneira de Vimianzo)
 • Xesús Ferro Ruibal (Real Academia Galega)
 • Mª Isabel González Rey (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Carme López Taboada (IES Eusebio da Guarda da Coruña)
 • Ramón Anxo Martíns Seixo (Escola Oficial de Idiomas de Vigo)
 • María do Rosario Soto Arias (IES Eusebio da Guarda da Coruña)
 • Sara Villar Aira (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades)

Coordinación informática

 • José Carlos Sánchez Rivas