CRPIH

Equipo editorial

A boa acollida dos Cadernos de Fraseoloxía Galega (CFG), no seu dobre carácter de edición de manuscritos fraseolóxicos (números 1,2,3,5 e anexo 1, 2007) pero tamén como revista galega de investigación fraseolóxica (números 4, 6, 7, 8, 9 e 10) levou os seus responsables a transformar esta publicación en revista de investigación fraseolóxica en galego a partir do número 6 e con cadencia anual, que, mesmo así, manterá a edición de recolleitas fraseolóxicas, porque a profunda transformación social que vivimos faino imprescindible e urxente.

Xenerosamente algúns dos grandes fraseólogos europeos accederon a ofrecerlle a esta revista o seu patrocinio intelectual, de xeito que este é o organigrama actual de CFG:

Dirección

 • Directora: Mª Isabel González Rey (Universidade de Santiago de Compostela, España)
 • Secretaria: Vanessa Fernández Pampín (IES do Milladoiro, España)

Consello Científico

 • Luis Alberto Alfaro Echevarría (Universidade Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba)
 • Margarita Alonso Ramos (Universidade da Coruña, España)
 • María Álvarez de la Granja (Universidade de Santiago de Compostela, España)
 • Patricia Buján (Universidade de Vigo, España)
 • Javier Calzacorta Elorza (Euskaltzaindia. Real Academia de la Lengua Vasca, España)
 • Maria Conca i Martínez (Universitat de València, España)
 • Germán Conde Tarrío (Universidade de Santiago de Compostela, España)
 • Gloria Corpas Pastor (Universidad de Málaga, España)
 • Stefan Ettinger (Universität Augsburg, Alemaña)
 • Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, España)
 • José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona, España)
 • Andrea Expósito Loureiro (IES Pedro Floriani de Redondela, España)
 • Xosé María Gómez Clemente (Universidade de Vigo, España)
 • Luis González García (Universidade da Coruña, España)
 • Ángel Iglesias Ovejero (Université d’Orléans, Francia)
 • Ángel Iglesias Ovejero (Université d'Orléans, Francia)
 • Hugo Kubarth (Karl-Franzens-Universität Graz, Austria)
 • M. Carmen Losada Aldrey (Universidade de Santiago de Compostela, España)
 • Ottavio Lurati (Universität Basel, Suiza)
 • Joan Martí i Castell (Institut d'Estudis Catalans, España)
 • Wolfgang Mieder (University of Vermont, Estados Unidos)
 • Carmen Mellado Blanco (Universidade de Santiago de Compostela, España)
 • Valerii Mokienko (Sankt-Peterbúrgskii Gosudárstvennii Universitet, Rusia)
 • Károly Morvay (Universidade Eötvös Loránd de Budapest, Hungría)
 • António Nogueira Santos (Portugal)
 • Beatriz Pérez Traseira (Universidade de Santiago de Compostela, España)
 • Julia Sevilla Muñoz (Universidade Complutense de Madrid, España)
 • Monika Sulkowska (Universidade de Silesia, Polonia)
 • Sara Villar Aira (Colexio Compañía de María de Santiago de Compostela, España)
 • Gerd Wotjak (Universität Leipzig, Alemaña)
 • Alberto Zuluaga Ospina (Universität Tübingen, Alemaña)

Consello de redacción

 • María Álvarez de la Granja (Universidade de Santiago de Compostela, España)
 • Vanessa Fernández Pampín (IES do Milladoiro, España)
 • Xesús Ferro Ruibal (Real Academia Galega, España)
 • Mª Isabel González Rey (Universidade de Santiago de Compostela, España)
 • Carme López Taboada (IES Eusebio da Guarda da Coruña, España)
 • Ramón Anxo Martíns Seixo (Escola Oficial de Idiomas de Vigo, España)
 • Alba Quintairos Soliño (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, España)
 • María do Rosario Soto Arias (IES Eusebio da Guarda da Coruña, España)

Coordinación informática

 • José Carlos Sánchez Rivas (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, España)