CRPIH

Estudos da Escola Fraseolóxica Rusa

O indiscutible liderado eslavo no eido da fraseoloxía impulsou a edición en versión galega de importantes obras que aínda non foran traducidas a ningunha lingua.

  • Aspectos teóricos da fraseoloxía

    Anatolij Baránov, Dmitrij Dobrovol’skij; Fernando de Castro García (Tradutor); Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Edición)

  • As imaxes da lingua rusa

    Valerii Mokienko; Ekaterina Lossik (versión galega) (Tradutor); Mª Clara Viqueira Liñares (versión galega) (Revisión); Maite Veiga Díaz (versión galega) (Índices); Xesús Ferro Ruibal (versión galega) (Coordinador)

  • Fraseoloxía eslava. (Manual universitario para a especialidade de lingua e literatura rusas)

    Valerii Mokienko; Ekaterina Guerbek (versión galega) (Tradutor); Ekaterina Guerbek (versión galega) (Índices); Isabel Valiño Ferrín, Maite Veiga Díaz (versión galega) (Revisión); Xesús Ferro Ruibal (versión galega) (Coordinador)