CRPIH

06/10/2020

ORDE do 29 de xullo de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público, correspondente ao ano 2020, de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PL500D).

Convocatoria:

Diario Oficial de Galicia Nº158 do venres, 7 de agosto de 2020 (descargar pdf)

Máis información:

Os formularios desta solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal (código de procedemento PL500D)

Comisión de valoración:

Resolución pola que se nomean os vogais da comisión de valoración (descargar pdf)

Emenda de documentación:

9 de setembro de 2020: Requirimento de emenda de documentación (descargar pdf)

Proposta de resolución:

24 de setembro de 2020: Proposta de resolución provisional para a concesión de 10 bolsas de formación en proxectos de investigación do CRPIH (descargar pdf).

Nota:

6 de outubro de 2020: Nota informativa relativa á proposta de resolución provisional (descargar pdf).