CRPIH

Versión 3.1 de BILEGA con varias correccións e melloras.