CRPIH

Nova versión 1.2 de Palmed que inclúe a actualización das cantigas, os criterios de transcrición e un interface renovado: PALMED.