nobody Axuda Saír
Inicio Buscas simples Buscas avanzadas
Inicio > Créditos
 
Inicio
Acerca de MedDB
Créditos
Termos de uso
Histórico de actualizacións
Preguntas frecuentes
Documentación
Ligazóns de interese
 


Sección Medieval

Directoras

Mercedes Brea e Pilar Lorenzo Gradín

Investigadores/as que participaron na elaboración de MedDB3

Antonio Fernández Guiadanes (1996-)
Gerardo Pérez Barcala (1999-)
Iria Pérez Mariño (2012-2014)
Miguel Ángel Pousada Cruz (2011-)
Xosé Xabier Ron Fernández (1994-)
Carmen de Santiago Gómez (2015-)
Diego Seoane Casás (2013-2015)

Investigadores/as anteriores

María Alonso Torregrosa (2008-2011)
David González Couso (2008-2011)
Marina Meléndez Cabo (2007-2009)
Marta López Macías (2005-2008)
Isabel Vega Vázquez (2005-2008)
Antonio Augusto Domínguez Carregal (2005-2006)
Déborah González Martínez (2001-2004)
Alexandre Gaiferos Parrado Freire (2001-2004)
Mariña Arbor Aldea (2001-2003)
Carlos Cordeiro Moledo (1999-2001)
Ignacio Rodiño Caramés (1995-1998)
Mª Carmen Vázquez Pacho (1996-1999)
María del Carmen Rodríguez Castaño (1995-1998)
Fernando Magán Abelleira (1994-1998)

Equipo Informático

Fernando Magán Muñoz †
José Carlos Sánchez Rivas


Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa (MedDB). (ISSN 1989-4546)