PresentaciónConsultarEstatísticasAxudaContactar

Créditos do Informe de Literatura 2016

Directora e Coordinadora : Blanca-Ana Roig Rechou
Bolseira do proxecto : Verónica Pousada Pardo

Equipo redactor:

Rafael Adán Rodríguez
Eulalia Agrelo Costas
Belén Bouzas Gorgal
Guillermo Calviño Santos (Ilustración)
Silvia Capelo Álvarez (Ilustración)
Alba Cid Fernández
Olalla Cortizas Varela (Ilustración)
Noelia Estévez Rionegro
Sara Filgueira Lorenzo
Sandra Fernández Queiruga
Mar Fernández Vázquez
Mª del Carmen Ferreira Boo
Rebeca Ferrín Castro
Mª del Rocío García Pedreira
Ana Mª Louzán Casais (L. Medieval)
Isabel Mociño González
Marta Neira Rodríguez
Verónica Pousada Pardo
Blanca-Ana Roig Rechou
Alba Rozas Arceo
Mª Isabel Soto López
Cristina Trigo Martínez (Ilustración)
Tania Vázquez García (L. Medieval)

 

 
Edita
XUNTA DE GALICIA
SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

Secretario Xeral de Política Lingüística
VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ

Coordinador Científico
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Director Técnico de Literatura
BLANCA-ANA ROIG RECHOU


Colaboradores:

Laura Blanco Casás
Carmen Franco Vázquez (Ilustración)
Tamara González Agra
Alba Muñoz López
Ana Otero Gómez
Candela Pérez Tejelo
Sandra Regodeseves  López


Centro Ramón Piñeiro · Informes de Literatura © 2007 http://www.cirp.es