PresentaciónConsultarEstatísticasAxudaContactar

Créditos do Informe de Literatura 2018

Directora : Marta Neira Rodríguez
Coordinadoras : Blanca-Ana Roig Rechou e Marta Neira Rodríguez

Bolseiros do proxecto :
Alba Cid Fernández
Raúl Costas Pereira
Ánxela Lema París
Alba Rozas Arceo

Equipo redactor:
Belén Bouzas Gorgal
Laura Caamaño Pérez
Alba Cid Fernández
Raúl Costas Pereira
Mar Fernández-Vázquez
Mª del Carmen Ferreira Boo
Ánxela Lema París
Marta Neira Rodríguez
Verónica Pousada Pardo
Blanca-Ana Roig Rechou
Alba Rozas Arceo
Mª Isabel Soto López
Edita
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

Secretario Xeral de Política Lingüística
VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ

Coordinador Científico
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Directora Técnica de Literatura
MERCEDES BREA LÓPEZ


Colaboradores:
Diego Cabarcos
Brais Costas
Noelia Estévez
Clara García
Laura Gil
Inés Mosquera
Marta Negro
Guillermo Rodicio
Antía Román
Inacio Vilariño
Sara Villar

 


Centro Ramón Piñeiro · Informes de Literatura © 2021 http://www.cirp.gal