PresentaciónConsultarEstatísticasAxudaContactar

Créditos do Informe de Literatura 2017

Directora e Coordinadora : Blanca-Ana Roig Rechou e Marta Neira Rodríguez
Bolseira do proxecto : Alba Cid Fernández e Verónica Pousada Pardo

Equipo redactor:
Rafael Adán Rodríguez
Belén Bouzas Gorgal
Silvia Capelo Álvarez (Ilustración)
Alba Cid Fernández
Raúl Costas Pereira
Sandra Fernández Queiruga
Mar Fernández-Vázquez
Mª del Carmen Ferreira Boo
Miguel García Fernández
Rocío G-Pedreira
Ánxela Lema París
Manuel Negri (L. Medieval)
Marta Neira Rodríguez
Verónica Pousada Pardo
Jorge Rodríguez Durán
Blanca-Ana Roig Rechou
Alba Rozas Arceo
Mª Isabel Soto López
Cristina Trigo Martínez (Ilustración)
Tania Vázquez García (L. Medieval)
Sara Vilar Aira
Edita
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

CENTRO RAMÓN PIÑEIRO PARA A INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES

Secretario Xeral de Política Lingüística
VALENTÍN GARCÍA GÓMEZ

Coordinador Científico
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Director Técnico de Literatura
MERCEDES BREA LÓPEZ


Colaboradores:
Carmen Franco-Vázquez
Diana Babarro Rodríguez
Laura Blanco Casás
Laura Caamaño Pérez
Pablo Martín Fernández
Candela María Pérez Tejelo

 


Centro Ramón Piñeiro · Informes de Literatura © 2007 http://www.cirp.es