Logo ArGaMed 5/2022. Verdades duplas. A verdade do texto e a verdade material. Cancioneiros e fragmentos galego-portugueses.
ArGaMed 5/2022. Verdades duplas. A verdade do texto e a verdade material. Cancioneiros e fragmentos galego-portugueses.

Déborah González (ed.)

(2022)

DOI: https://doi.org/10.52740/argamed.22.05.00050

e-ISSN: 2695-3951

Soporte: Publicación electrónica en liña

Prezo: de balde

Páxinas: 184

Formato: 210x297 mm

Descargar (18 MB)

Como obxecto cultural único, singular e irrepetible, o manuscrito medieval non pode ser observado, como mero soporte a través do que é legado o texto literario. O aspecto físico dun códice pode proporcionar esclarecementos útiles para a valorización crítica do texto. A observación detallada da materialidade dos manuscritos que legan textos literarios, repercute en beneficio da edición.

Este volume monográfico pretende presentar unha aproximación á materialidade dos cancioneiros galego-portugueses, con incidencia nun máis afinado recoñecemento crítico da transmisión do texto e da actividade ecdótica.

Contidos