Convocatoria de bolsas de formación 2024

Actualizado o 16/07/2024

ORDE do 2 de xullo de 2024 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público, correspondente ao ano 2024, de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PL500D).

Convocatoria de bolsas de formación 2023

Actualizado o 04/10/2023

ORDE do 19 de xullo de 2023 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público, correspondente ao ano 2023, de once bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PL500D).