CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • CORGA 3.0

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • CODOLGA 10

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • BILEGA 2

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • XIADA 2.6

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Literatura para Crianças e Educação Literária: diálogos intergeracionais

  Literatura para Crianças e Educação Literária: diálogos intergeracionais

  Do 13 ao 15 de decembro celébranse os 24 Encontros Luso-Galaicos do Livro Infantil na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Máis información.

 • Logo 25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro

  25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro

  O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades cumpre 25 anos da súa creación. A conmemoración desta efeméride celebrarase coa organización de diversas actividades (Actualizado o 7/11/2018). Máis información.

 • Logo Bolsas de formación

  Bolsas de formación

  Resolución de adxudicación no procedemento de convocatoria de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 26/09/2018). Máis información.

 • Logo Informe de Literatura 2016

  Informe de Literatura 2016

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2016. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 18

  Cadernos de Fraseoloxía Galega 18

  Publicado o número 18 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

 • Logo Nova versión MedDB

  Nova versión MedDB

  Versión 3.4 de MedDB que amplía a documentación estática coa publicación dos Índices dos testemuños manuscritos da Lírica Profana Galego-Portuguesa: MedDB3.

 • Logo Presentación CORGA 3.0

  Presentación CORGA 3.0

  O Centro “Ramón Piñeiro” ven de publicar a versión 3.0 do Corpus de Referencia do Galego Actual ‑dispoñible na rede no enderezo http://corpus.cirp.gal/corga‑ que consta de case 37 millóns de palabras, das que case de 600.000 son formas diferentes.