O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

CODOLGA

Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

Versión 18 (2021)

BILEGA

Bibliografía informatizada da lingua galega.

Versión 3.2

DiTerLi

Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

Versión 3.0

CORGA

Corpus de Referencia do Galego Actual.

Versión 4.0

MedDB

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Versión 3.11

Palmed

Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa.

Versión 1.2

BiRMED

Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

Versión 2.3

TERGAL

Banco de termos galegos recomendados.

Versión 1.5.2

XIADA 2.8

Etiquetador / Lematizador do Galego Actual.

CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega.

Informes

Informes de Literatura.

ArGaMed

Arquivo Galicia Medieval.

Cotovía

Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

Logo ArGaMed 4/2021
ArGaMed 4/2021

Novo número da serie de publicacións Arquivo Galicia Medieval: ArGaMed 4/2021. As anotacións de Angelo Colocci nos cancioneiros galego-portugueses.

Logo CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae
CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

Nova versión 18 (2021) de CODOLGA en: http://corpus.cirp.gal/codolga

Logo Dixitalización das publicacións do Centro Ramón Piñeiro
Dixitalización das publicacións do Centro Ramón Piñeiro

O Centro Ramón Piñeiro, iniciou un proceso de dixitalización das súas publicacións que ata o de agora non tiñan versión electrónica e esgotaron a súa versión en papel. Máis información

Logo Nova versión da BILEGA
Nova versión da BILEGA

Versión 3.2 da BILEGA con varias actualizacións e melloras.

Logo Nova versión DiTerLi
Nova versión DiTerLi

Versión 3.0 do Dicionario de Termos Literarios cunha interface moderna, adaptable e moi sinxela: DiTerLi.

Logo Novas versións do CORGA e de XIADA
Novas versións do CORGA e de XIADA

Nova versión 4.0 do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) e 2.8 do Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (XIADA).

Logo Bolsas de formación 2021
Bolsas de formación 2021

Nota informativa relativa á proposta de resolución provisional no procedemento de convocatoria de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 28/09/2021). Máis información.

Logo Nova versión MedDB
Nova versión MedDB

Nova versión 3.11 de MedDB con actualización do corpus lírico: MedDB3.