Logo CANTICAR

CANTICAR

Cartografía da lírica profana galego-portuguesa.

CANTICAR é un recurso que materializa de forma gráfica os topónimos da lírica profana galego-portuguesa.

Logo XIADA 2.9

XIADA 2.9

Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

XIADA é o nome que recibe o Etiquetador/Lematizador do Galego Actual. Na súa páxina web pódese acceder a unha versión de demostración en liña, descargar tanto o corpus de adestramento coma o léxico que emprega, ver a información relativa ás etiquetas morfosintácticas que utiliza e mesmo descargar o seu código.

Logo Informes

Informes

Informes de Literatura.

ISSN 2531-3045

Os Informes de literatura son o primeiro observatorio literario galego con características que van máis alá dunha base bibliográfica, xa que non só achega a creación senón que tamén a recepción de todo tipo de obras literarias, así como doutros elementos sistémicos, acompañados todos eles dunha descrición do seu contido, e mesmo da súa historia cando de revistas e premios se fala.

Logo CFG

CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega.

ISSN 1698-7861

Cadernos de Fraseoloxía Galega, revista internacional de investigación fraseolóxica.

Logo ArGaMed

ArGaMed

Arquivo Galicia Medieval.

eISSN 2695-3951

Serie de publicacións que complementa os proxectos Lírica profana galego-portuguesa, Cantigas de Santa Maria, Prosa literaria galega medieval e BiRMED.

Logo Cotovía

Cotovía

Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego.

Cotovía é un sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego e Castelán desenvolvido polo Grupo de Tratamento do Sinal da Universidade de Vigo (España) e un grupo de investigadores da Universidade de Santiago de Compostela co apoio do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.