Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 23
Cadernos de Fraseoloxía Galega 23

Varios; Mª Isabel González Rey (Directora)

(2022)

DOI: https://doi.org/10.52740/cfg.22.23.00026

e-ISSN: 2605-4507

Soporte: Publicación electrónica en liña

Prezo: de balde

Páxinas: 373

Formato: 240x170 mm

Maquetación: Grafisant, S.L.

Descargar (23 MB)

Cadernos de Fraseoloxía Galega presenta o seu número 23. A fraseodidáctica do italiano para turcofalantes, a fraseoloxía colocacional dun dicionario francés do século XVII, a linguaxe figurada felina en galego, a análise dos fraseoloxismos empregados por Carlos Montenegro ou por Benito Pérez Galdós e, finalmente, a sistematización de variantes paremiográficas son os temas nos que se centran os seis artigos que compoñen este novo volume. Así mesmo, tamén se inclúen unha recadádiva da fraseoloxía do Robledo de Domiz (O Barco de Valdeorras), doce recensións e as novidades bibliográficas máis salientables do 2021.

Contidos