Contact

Cadernos de Fraseoloxía Galega

ISSN: 1698-7861

e-ISSN: 2605-4507

Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

San Roque St., 2

15704 Santiago de Compostela

(A Coruña, España)

Email

paremias@cirp.gal