Envíos

Nesta sección, atópanse a listaxe de comprobación para a preparación de envíos, as directrices para autores/as (onde se pode descargar un modelo de artigo editable) e as indicacións para os/as revisores/as. Na sección “Acerca de” poderá atopar máis información sobre o proceso de avaliación por pares cegos.

Listaxe de comprobación para a preparación de envíos

As contribucións deben cumprir os seguintes criterios. Aquelas que non os cumpran poderán ser rexeitadas.