Estudos da Escola Fraseolóxica Rusa

O indiscutible liderado eslavo no eido da fraseoloxía impulsou a edición en versión galega de importantes obras que aínda non foran traducidas a ningunha lingua.